طرح توجيهي درجه بندي و بسته بندي مركبات

به نام خدا

طرح توجيهی درجه بندی و بسته بندی مركبات

كشور ما با داشتن تنوع آب و هوايي مناسب در مناطق جغرافيايي مختلف، از نقطه نظر توليد محصولات كشاورزي از
اهميت بسزايي برخودار است؛ به طوري كه محصولات كشاورزي ايران بدليل شرايط اقليمي، مخصوصاً از لحاظ كيفيت
داراي ويژگي هاي مطلوبي هستند و يكي از پتانسيل هاي بالقعل كشور ما در توليد محصولات باغي از جمله سيب و
انواع مركبات مي باشد كه طبق آمار و ارقام، هر ساله در حدود هزاران تن توليد و بدليل عدم وجود امكانات مناسب،
حمل و نقل به موقع، نداشتن سردخانه و حمل نگهداري و … سالانه درصد قابل توجهي از اين توليدات فاسد و به هدر
مي رود.
با توجه به سياست هاي دولت پيرامون صدور كالاهاي اخير، صدرو ميوه و سبزيجات تازه به خارج از كشور شدت
گرفته است؛ اما بدليل عدم وجود امكانات بسته بندي مناسب، عدم درجه بندي كيفي و عدم رعايت شاخص هاي بازار
پسند، نبودن امكانات حمل و نقل سريع و مناسب، محصولات صادراتي كشورمان عليرغم كيفيت طبيعي و اوليه مطلوب
نتوانسته اند با ساير صادركنندگان ميوه رقابت نمايند و در نتيجه بسياري از صادركنندگان دچار ضرر و زيانهايي نيز شده
اند كه اين موضوع باعث ضعيف شدن انگيزه صادرات اين گونه محصولات و از طرف ديگر، مخدوش شدن بهره
صادرات ميوه و تره بار كشور خواهد شد. لذا طرح حاضر با هدف فراهم نمودن شرايط لازم براي جداسازي و سرت
نمودن ميوه جات، درجه بندي بر اساس وزن و اندازه و پوشش دادن و بسته بندي مناسب جهت صادرات و همچنين
مصارف داخلي ارائه مي شود.

– -6 1 موارد مصرف و كاربرد
اين محصول جهت تازه خوري و نگهداري محصول به مدت زمان طولاني تر همچنين در زمان كمبود اين محصول در
بازار بعنوان محصول نهايي استفاده مي شود و ممكن است در كنسرو كردن و توليد مربا و آب ميوه جات بعنوان كالاي
واسطه اي نيز استفاده شود.
– -7 1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
مستقيماً نمي توان محصولي را جانشين اين محصولات كرد. اما در زمان فقدان اين محصولات در بازار، ميتوان از
جايگزين هاي مناسبي مثل كمپوت ها و يا ساير ميوه ها استفاده كرد.
– -8 1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
ميوه از اساسي ترين منابع تامين مواد مورد نياز براي ادامه حيات در زندگي انسان به شمار مي رود؛ اين در حالي است
كه زندگي امروز، ديگر اجازه تهيه و خريد ميوه به صورت روزانه را نمي دهد. با توجه به اينكه لزوم حفظ كليه ارزش
هاي غذايي در ميوه، اصلي ترين اساس نگهداري آن است؛ لذا اين فرآيند توليد داراي اهميت ويژه اي در رده
نگهداري محصولات مي باشد. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد؛ با توجه به اينكه ايران داراي شرايط جغرافيايي
بسيار خوب مي باشد؛ با اين روش مي توان زمان ماندگاري اين محصولات را بالا برد تا امكان صادرات محصولات
كشاورزي ايران به كشور هاي منطقه را فراهم كرد.
15 ميليون تن انواع ميوه، سيزدهمين توليد كننده ميوه در جهان است. در حال حاضر از صد نوع ميوه / ايران با توليد 5
رايج در بازارهاي جهان، پنجاه نوع آن در ايران توليد مي شود. همچنين ايران در توليد 15 ميوه از 25 ميوه پرمصرف
جهان در رتبه اول تا دهم قرار دارد و در توليد ميوه هاي اصلي جهان رتبه هاي اول تا هفتم را به خود اختصاص داده
است. با اين حال نام ايران به ويژه در دو سال گذشته در شمار وارد كنندگان ميوه ثبت شده است كه اين نكته جاي
تامل و شگفتي بسيار دارد.
دلايل اين امر را در چند مورد مي توان بررسي كرد. نخستين عامل، عقب ماندگي شيوه هاي برداشت، انبارداري و
توزيع است؛ چنانكه حدود 40 درصد از ميوه هاي توليدي كشور در اين چرخه از بين مي رود. نكته بعدي توزيع فله
اي، يكباره و بي برنامه ميوه در بازار است كه بي نظمي و عدم تناسب بين عرضه و تقاضا و مشكل تنظيم بازار در
دوره هاي زماني مختلف را موجب مي شود. به طور كلي مصرف ميوه در ايران 4 برابر ميانگين جهاني است.
در مجموع با توجه به جايگاه برجسته ايران در توليد انواع ميوه ها به نظر مي رسد كه نوع نگاه به فرآيند توزيع،
مصرف و صادرات و بازاريابي در ايران اغلب سنتي و ناكارامد است، و بايد با بازبيني در اين عرصه ها از جايگاه
مطلوب توليد ميوه در كشور به درستي در جهت مصرف صحيح و مفيد، درآمدزايي، حضور موفق در بازار جهاني و
افزايش سهم ميوه از صادرات غير نفتي استفاده كرد….

خلاصه طرح:
نام طرح:درجه بندي و بسته بندي مركبات
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي):
10000 تن در سال
موارد كاربرد:
تازه خوري – كنسرو كردن – توليد مربا – توليد آب ميوه جات
مواد اوليه مصرفي عمده:
ميوه – جعبه صادراتي – كارتن – پركلرين و متيل برمايد
مواد پارافيني – كاغذ مومي
كمبود محصول(پايان برنامه توسعه چهارم):
1176263 تن
اشتغال زايي:
39 نفر
زمين مورد نياز:
5000 مترمربع

طرح توجيهي درجه بندي و بسته بندي مركبات

38صفحه

3000تومان