به نام خدا

طرح توجيهي تولید یونیت دندانپزشکی

یونیت ابزارهاي لازم را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد. این مجموعه حداقل داراي یک توربین
هوا، میکروموتور و سرنگ سه کاره است. وسایل دیگر شامل توربین یا موتورهاي اضافه، قلم جرمگیري
و یک دستگاه کیور جهت پلیمریزاسیون (Fiber-Optic) اولتراسونیک، هندپیس الکتروسرجري، فیبر نوري
مواد رزینی خواهد بود.

یونیت برحسب نیاز، هواي فشرده کنترل شده، آب سرد، فیبر نوري و الکتریسیته را به وسایل
می رساند. این عمل از طریق کلیدهاي قطع و وصل صورت می گیرد. این کلیدها دستگاه را به هنگام استفاده
روشن و توسط یک پدال پایی آن را کنترل می کند

محل قرارگیري وسایل به صور تهاي مختلفی طراحی و در تمامی آنها تلاش شده است تا هر چه
بیشتر ارگونومیک باشد. به عبارت دیگر طراحی این سیستمها به گونه اي انجام شده است که کارکردن با آنها
آسان تر بوده و باعث خستگی فرد نشود. کلاً بهتر است از سیستمی استفاده شود که با روش و سلیقه
دندانپزشکی که با آن کار می کند، هماهنگ باشد

ضروري است یونیت دندانپزشکی به گونه اي طراحی شود که انتشار عفونت را به حداقل رساند.
تمامی سطوح یونیت باید به آسانی تمیز و ضدعفونی شوند. هندپیس ها باید قابل استریل کردن باشند و هر
جزء که روي یونیت باقی می ماند مانند میکروموتور باید به وسیله غلاف هاي یکبار مصرف پوشانده شده، یا به
آسانی ضدعفونی شوند

در انتخاب یونیت زیبایی دستگاه نیز همانند سهولت انجام کار با آن اهمیت دارد. یونیتی که آراسته
و راحت نباشد، به ندرت براي بیماران جاذبه دارد. بسیاري از دندانپزشکان ترجیح می دهند یونیتی کوتاه
داشته باشند تا از حیطه دید بیماري که روي صندلی است دور باشد و بدین ترتیب محیط کار آرامی فراهم
شده و بیمار آرامش داشته باشد

خلاصه طرح
نام محصول یونیت دندانپزشکی
ظرفیت پیشنهادي طرح ۱۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد دندانپزشکی
مواد اولیه مصرفی عمده
توربین هوا، میکرو موتور، ایرموتر، پوار،
کراشوار، لیوان ،(light) چراغ دندانپزشکی
پرکن، ساکشن(بزاق کش)، صندلی
(Patient Chair) دندانپزشکی
(Compressor) کمپرسور
کمبود محصول (سال ۱۳۹۰ ) کمبود ظرفیت وجود ندارد.
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز : ۳۰۰۰ مترمربع

طرح توجيهي تولید یونیت دندانپزشکی

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان