به نام خدا

طرح توجیهی تولید کولر سرامیکی

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه های زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروی انسانی
فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندی
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول :هود
ویژگی محصول یا طرح:استفاده صفحه های سرامیکی به جای پوشال در
ساخت محصول با توجه به مصرف انرژی کمترنسبت به نوع گازی
ظرفیت پیشنهادی طرح: (عدد) ۹۰۰۰
موارد کاربرد: وسیله خنک کننده منزل و سالن ها و …
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی):پمپ کولر آبی – شناور فلزی – الکترو موتور
– ۶۰ سراهی آبریز – A- تسمه کولر – ½کلید کولر کروز – صفحه های سرامیکی
کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳ :(۷۴۳۷۳۰)
اشتغالزایی: (نفر) ۲۰
زمین مورد نیاز:۴,۰۰۰(۲m)

طرح توجیهی تولید کولر سرامیکی

۹۱صفحه

۳۰۰۰تومان