طرح توجیهی تولید کشمش( سورت و بسته بندی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کشمش( سورت و بسته بندی)

معرفی محصول
به خشک شده برخی ارقام انگور از جمله سلطانی بی دانه (به رنگ روشن) و کورنت ( به رنگ
تیره) که در معرض نور خورشید یا با استفاده از خشک کنهای صنعتی تهیه می شود، کشمش گفته
میشود. کشمش یک محصول مقاوم بوده که بعد از شراب دومین محصول حاصل از انگور می باشد.
تاریخ تولید کشمش های آفتابی به بیش از ۳۰۰۰ قبل برمیگردد. تصور می رود که کشف کشمش
بطور اتفاقی از خشک شدن انگور بر روی شاخه صورت گرفته باشد.
از ویژگیهای خاص کشمش، اقتصادی بودن تولید آن است زیرا از انرژی خورشید استفاده شده،
مواد بسته بندی آن ساده است، محصول خشک شده حجم کمتری داشته و در شرایط انبار معمولی
دارای عمر ماندگاری طولانی می باشد. ضمناً تجهیزات لازم برای تهیه کشمش بسیار ساده است. بهتر
است قبل از وارد شدن به مبحث روشهای تولید و سورت کشمش، توضیحاتی راجع به ماده اولیه این
محصول ارائه شود.
حبه انگور از سه قسمت پوست، گوشت و هسته تشکیل شده است. پوست در حدود ۷ تا ۱۲ درصد
وزن حبه را تشکیل داده و نقش حفاظتی از میوه را بر عهده دارد. در پوست حبه های انگور مواد رنگی
مختلفی وجود دارد. رنگ سبز در ارقام مختلف انگور مربوط به میزان سبزینه ای است که درون پوست
میوه می باشد، که در مراحل اولیه رشد میوه زیاد بوده ولی با پیشرفت مراحل رشد از میزان آن کاسته
می شود. رنگدانه ها اکثرا” درون پوسته حبه انگور قرار دارد و فقط مقدار کمی از آنها درون گوشت
انگور بصورت معلق در داخل یاخته ها دیده می شود. میزان مواد رنگی

درون حبه ها بر حسب نوع ورقم انگور، شرایط جوی، دوران رشد و میزان محصول متفاوت می باشد. عوامل محیطی مانند نور، دما،
رطوبت و مواد غذایی خاک بر میزان رنگدانه ها اثر دارند.
ضخامت پوست حبه در ارقام مختلف متفاوت بوده و در انبارداری و حمل و نقل عامل مهمی به
شمار میرود. پوست حبه در مقایسه با گوشت آن دارای مقدار ویتامین بیشتری است. تعداد زیادی آنزیم
های پلی فنل اکسیداز در پوست میوه انگور وجود دارد. تعداد هسته موجود در داخل حبه انگور به ارقام
آن بستگی دارد و تعداد آن تا ۴ عدد نیز ممکن است برسد. اندازه و شکل هسته ها بسته به نوع
انگور تا ۱۰ درصد از وزن حبه را تشکیل می دهد. هسته ها دارای ۲ تا ۱۰ درصد چربی و ۷ درصد تانن
می باشد. وجود هسته در انگور از بازار پسندی آن برای مصرف تازه خوری میکاهد. اندازه هسته رابطه
مستقیمی با اندازه حبه انگور دارد. چرا که منبع اصلی تولید هورمون جیبرلین می باشد. گوشت انگور به
طور کلی نزدیک به ۸۲ تا ۸۶ درصد از وزن کل خوشه را شامل می شود. ومهترین قسمت انگور و بخش
خوراکی میوه به شمار می رود. مواد تشکیل دهنده میوه انگور بسته به نوع رقم و شرایط آب و هوایی
محل کاشت و درجه رسیدگی آن متفاوت است.
بیشترین درصد وزن حبه را آب تشکیل میدهد. میزان آب انگور در ارقام مختلف با توجه به
چگونگی وضع رویشی و درجه رسیدگی میوه متفاوت بوده و بین ۷۰ تا ۸۰ در صد متغیر است. سایر
مواد شیمیایی از قبیل قندها، اسیدهای آلی، مواد ازته، رنگدانه ها و غیره بصورت محلول در آن قرار
دارند. در آب انگور تارتارات پتاسیم و نمکهای معدنی، منیزیم، آهن، منگنز و سیلیس وجود دارد.
قسمت اعظم مواد جامد محلول انگور را کربو هیدرات تشکیل میدهد. کربو هیدرات پس از آب بیشترین
ماده تشکیل دهنده انگور است. مقدار قابل توجهی از مواد قندی در نتیجه عمل فتوسنتز در برگها
ساخته شده و درحبه انگور و سایر قسمتهای دیگر گیاه ذخیره می شود….

خلاصه طرح:
نام محصول :کشمش بسته بندی شده
ظرفیت پیشنهادی طرح: سالیانه ۲۰۰۰ تن
موارد کاربرد :خوراکی(تنقلات و غذایی)
مواد اولیه مصرفی عمده: کشمش
کمبود محصول  سال ۱۳۹۰ :۲۸۱۴۳۱۰۰۰ تن
اشتغال زایی 🙁 نفر) ۳۷
زمین مورد نیاز: ۸۲۲۵ مترمربع

۸۳صفحه

۳۰۰۰تومان