طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

روغن حیوانی دارای خواص بی شماری از جمله استخوان سازی، کاهش غلظت خون، کاهش چربی های زاید
شکم، شادابی و سفیدی پوست و سم زدایی از بدن است … تغذیه سلول های عضله قلب از اسیدهای چربی است
که تنها در روغن حیوانی به وفور یافت می شود … روغن حیوانی بهتر است به جای روغن نباتی و روغن مایع
مصرف شود، زیرا روغن نباتی یا روغن های هیدروژنه جامد سبب افزایش کلسترول و گلیسیرید شده و در عروق
بدن و قلب رسوب می کند.

در ساختمان شیمیایى روغن هاى حیوانى اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر بیشترى به کار رفته است ضمن اینکه
اشباع شده هستند، در حالى که روغن هاى گیاهى اسیدهاى چرب طولانى زنجیر غیراشباع بیشترى دارند.
در فرهنگ ما روغن خوب را روغن حیوانی تلقی می کنند، که از دیدگاه تغذیه ای هم روغنی خوب است که
دارای باندهای غیراشباع و مایع باشد. این روغن در بدن بر تولید کلسترول بی تأثیر است یا تولید آن را کاهش
می دهد. در صورتی که با مصرف سایر روغن های جامد ، تولید کلسترول در بدن افزایش می یابد که از عواقب
بد آن آگاه هستید.
روغن کرمانشاهی یا روغن حیوانی نوعی روغن است که در بهترین نوع آن را در کرمانشاه از شیر گاو و گوسفند
به دست میآورند و در مقابل روغن نباتی به معنی مطلق روغن زرد نیز استعمال میشود.
روغن حیوانی از نوعی کرهٔ محلی بهدست میآید که از به هم زدن دوغ در مشک تهیه میشود. ابتدا دوغ تهیه
شده از ماست را درون مشک ریخته و پس از تکان دادن مشک، کره را از دوغ جدا میکنند. سپس کره را درون
دیگهای بزرگ ریخته و به ملایمت حرارت میدهند. در اثر حرارت، آب کره تبخیر و روغن آن که چربی حیوانی
است باقی میماند.
طعم این روغن بستگی زیادی به نحوه خوراک و چرای دام دارد . بهدلیل چرای گلههای گوسفند منطقه غرب
ایران در مراتع پر علف، این روغن از طعم و مزهٔ خاصی که حاصل گیاهان معطر کوهی میباشد برخوردار است.

خلاصه مشخصات طرح
نام محصول روغن حیوانی
ویژگی محصول یا طرح خواص غذایی و دارویی ، عرضه نامناسب محصول در حال حاضر
ظرفیت پیشنهادی طرح: (تن) ۴۰۰
موارد کاربرد غذایی- دارویی – شیرینی و شکلات
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) شیر گوسفند
کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳: ۸۰٫۱۰۳
اشتغالزایی (نفر) ۱۹
زمین مورد نیاز:۱,۸۰۰ (۲m)

طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان