طرح توجيهي تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی

به نام خدا

طرح توجيهي تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی

در حال حاضر  با ورود فناوري نانو انواع محصولات با ویژگیهاي منحصربه فرد تولید می شود تا
مصرف کنندگان داراي گزینه هاي انتخابی بیشتر و به محصولاتی با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند.
البته رسیدن به استاندارد مناسب براي انواع نانومواد و محصولات حاصله امري ضروري است.
محصولات مختلف آرایشی بهداشتی با استفاده از فناوري نانو تاکنون تولید شده اند که مهمترین آنها
عبارتند از: خمیر دندان، صابون، شامپو، حالات دهنده و رنگ دهنده موها، کرم هاي ضد چروکیدگی،
کرم ضد آفتاب، رژ لب و کرم نرم کننده، پودر صورت، عطرها. فناوري نانو مشابه دیگر صنایع
توانسته استدر این محصولات وارد شده و اثراتقابل توجهی بر بازار آن بگذارد.

به عنوان نمونه عرضه فرآوردههاي حاوي نانوذرات ترکیبات اکسیدروي و اکسیدتیتانیوم باعث بهبود
چشمگیر کارایی و مقبولیت ضدآفتابها و مواد آرایشی حاوي مواد غیرآلی شده است. کاهش جذب
زیاد اشعۀ ماوراء بنفش بدون استفاده از مواد شیمیایی و رفع مشکلات عمدة استفاده از این مواد مثل اثر
سفیدي بعد از استفاده از آنها بر روي پوست، از مزایاي مهم این فراوردههاي جدید است.
سه ویژگی عمدة کرمهاي ضدآفتاب حاصل از نانوفناوري نسبتبه محصولات قدیمی عبارتند از:
کاهشجذب چشمگیر اشعۀ ماوراء بنفش بدون استفاده از مواد شیمیایی؛ ·
شفافکردن محصول؛ ·
امکان توزیع یافتن در بسیاري از پایه هاي مورد استفاده در صنایع آرایشی براي جلوگیري از ·
تشکیل کیک(حالتی از ناپایداري این فرآوردهها)؛
را جذب میکند با استفاده از نانو ذرات UV تولید این نوع کرمهاي ضد آفتاب که اشعه زیانآور
اکسید تیتانیوم و اکسید روي تهیه شد، جزء اولین موارد کاربردي فناوري نانو در صنعت آرایشی
بهداشتی بوده و این روند تا کنون ادامه داشته است. با پیشرفت فناوري نانو در آینده می بایست منتظر
وقوع تحولاتی چشمگیر در تولیدات این صنعت بود. برخی افراد این تحول را تا حد تخیلات پیش
بردهاند، ساخت ماشینهایی که قادرند موي افراد و رنگ پوست آنها را به دلخواهشان تغییر دهند و
چین و چروك پوست را صاف کرده و چربیهاي اضافی را جمع آوري کنند! البته شاید این تخیلات
هم روزي به واقعیت بپیوندند!

نام محصول تولید نانوذرات اکسید روي
موارد کاربرد صنعتآرایشی و بهداشتی
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) 400

زمین مورد نیاز (متر مربع) 500

محلهاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه:پارك هاي علمی و فناوري پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزي

طرح توجيهي تولید نانوذرات اکسید روي جایگزین اکسید روي وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی

57صفحه

3000تومان