به نام خدا

طرح توجيهي تولید میلگرد از ضایعات

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید میلگرد از ضایعات میباشد. که در قالب متدولوژي
علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق
معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و
حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و
علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید بازو مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان
بعمل بیاورد

محصول مورد بررسی در این گزارش تولید میلگرد از ضایعات می باشد و به طور کلی قسمت عمده اي از تولید
میلگرد که یکی از پر مصرف ترین و پر کاربرد ترین محصولات ساخته شده از فولاد می باشد تولید میلگرد از
شمش است ولی در این پروژه منحصرا به تولید میلگرد از ضایعات آهن یا شمشپرداخته شده است.

این محصول داراي حقوق ورودي ۴ درصد می باشد با توجه به تقاضاي بالاي میلگرد در داخل کشور وتشنگی
بازار داخلی میلگرد و همچنین ظرفیت تولید پایین تولید کنندگان داخلی میلگرد نیاز به حجم نسبتا بالاي واردات
میلگرد از سایر کشور هاي تولید کننده می باشد و همین کمبود عرضه باعث بالا رفتن قیمت میلگرد در چند سال
اخیر نیز شده است.در حال حاضر تولید داخلی ۵۰ % تقاضاي کشور را پاسخگو است.

نام محصول میلگرد از ضایعات
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۲۵۰۰ تن در سال
موارد کاربرد پروژه هاي ساختمانی و عمرانی
مواد اولیه مصرفی عمده ضایعات شمش
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۰۲۱۱۲۷ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۹
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۵۰۰

طرح توجيهي تولید میلگرد از ضایعات

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان