طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

به نام خدا
طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

در کشور ما با توجه به حجم بالای ساخت و ساز و در دسترس بودن نسبی مصالح لازم برای تولید
سیمان و بتن، استفاده از بتن بسیار رواج دارد. یکی از مشکلات و معضلات اساسی در بهکارگیری بتن،
مسأله پایایی آن است. در کشورهای مختلف جهان سالانه میلیونها دلار صرف نگهداری و بازسازی
سازههای بتنی میشود. در کشور ما نیز هزینه های بسیار زیادی از این بابت پرداخت می گردد، هر چند
تخمین دقیقی از این هزینه ها وجود ندارد

نانوفناوری جهت بهبود پایایی بتن، در راستای کاهش هزینه های گزاف ناشی از تخریب زودهنگام
سازه های بتنی، پیشرفتهایی را نشان داده است. با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو
در آن، استفاده از نانوذرات میتواند در پرکردن تخلخل های بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت
و بخصوصدوام بتن مؤثر باشد. در بسیاری از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد
و لذا نفوذپذیری بتن نقش بسیار مهمی در پایایی و سرعت تخریب خواهد داشت. از سوی دیگر این
ذرات با انجام واکنشهایی میتوانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند. یکی از موارد بسیار
جالب توجه در این زمینه نانوسیلیس میباشد. تحقیقات نشان میدهد که استفاده از ذرات سیلیسبی-
شکل در ابعاد زیر ۱۰۰ نانومتر (نانوسیلیس) میتواند به نحو بسیار مناسبی پایایی بتن را بهبود بخشد. از
سوی دیگر میزان لازم این ماده برای رسیدن به تأثیری مشابه دوده سیلیس بسیار کمتر است و این از
جنبههای مختلفی باعث ایجاد مزیت نسبی در استفاده از نانوسیلیس میباشد. از طرفی استفاده از این
ماده مزایای دیگری در انواع خاص بتن، مثلاً بتنهای خودمتراکم ١ و یا بتن های توانمند ٢ به همراه
دارد[ ۱]. به طور کلی استفاده از نانوذرات، هر چند که در واکنشهای هیدراتاسیون وارد نشوند، به دلیل
نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره های بسیار کوچک خمیر سیمان دارند، میتواند تأثیر

مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد.

خلاصه طرح:
نام محصول: تولید نانو ذرات ترمیم کننده بتن
موارد کاربرد :صنعت ساختمان و راه سازی
ظرفیت پیشنهادی طرح: (تن) ۴۰۰
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن) ۸۰۰

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه:پارک های علمی و فناوری پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزی

طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات

۴۷صفحه

۳۰۰۰تومان