به نام خدا

طرح توجيهي تولید محصولات ریخته گري

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی میباشد که از طریق ریخته گري
تولید میگردند. این روش در صنعت براي ریخته گري فلزات غیر آهنی، شامل آلومینیوم و فلزات رنگین می باشد . البته باید گفت که ریخته گري تحت فشار آلومینیوم( DIE CASTING ) از این بحث مستثنی است .آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامل شیمیایی مانند
زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خواص بارز آن سبب شده است که در بسیاري از تجهیزات
، ماشین آلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عمومیت پیدا نماید. قطعات تولید شده از
۳ برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسیاري از لوازم خانگی، ماشینهاي / آلومینیوم به میزان ۲
اداري، ماشین آلات صنعتی، خودروها، هواپیما و حتی صنایع نظامی که در آنها وزن داراي
اهمیت بالا میباشد داراي کاربرد است.
قطعات صنعتی آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ریخته گري دستی ، تحت
فشار و ریژه از جمله آنها می باشد. در طرح حاضر هدف تولید محصولات ریخته شده
آلومینیوم از طرق معمولی ( ماسه اي ) می باشد.
در این روش فلز مذاب آلومینیوم بصورت بدون فشار به داخل قالب ماسه اي ریخته شده و
قطعه تولید میگردد. ارزانی تولید قطعه و سادگی فرایند اصلی ترین عوامل استفاده از روش
ریخته گري عادي آلومینیوم است .

طرح توجيهي تولید محصولات ریخته گري

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان