طرح توجیهی تولید قالپاق رینگ

 به نام خدا

طرح توجیهی تولید قالپاق رینگ

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قالپاق خودرو میباشد. قالپاق یک قطعه نسبتا
تزئینی در خودرو است . قالپاق ها روی رینگ های چرخ ها نصب شده و بدینوسیله ظاهر زیبائی
را به آن ارائه می دهد . قالپاق ها بجزء نقش زیبائی ظاهری نقش دیگری در خودرو ندارند . هر
خودرو به تعداد چرخ های خود نیازمند استفاده از قالپاق است .
قالپاق ها از مواد پلاستیکی ساخته می شوند و دارای انعطاف بالا و وزن بسیار پائین می
باشند و بدین ترتیب وجود آن روی چرخ ، سبب وارد آمدن هیچگونه بار اضافی بر خودرو نمی
شود .
هر قالپاق برای استفاده در رینگ خاصی تولید می شود . از اینرو به تعداد تنوع رینگ چرخ
های موجود خودرو ها نیاز به تنوع قالپاق خواهد بود . از طرف دیگر به منظور افزایش بازار
پسندی قالپاق ، تولید کنندگان اشکال مختلفی را در تولید قالپاق به آن اعمال می نمایند تا بواسطه
آن بتوانند با ارائه تنوع ظاهری متفاوت ، سلایق مختلف را پوشش دهند .

قالپاق در گروه قطعات تند مصرف خودرو طبقهبندی میگردند، لذا مصرف آن در بازار
خدمات پس از فروش بسیار بالاتر از بازار خودروسازان است……

خلاصه طرح
نام محصول: تولید قالپاق رینگ
ظرفیت پیشنهادی طرح: (ظرفیت عملی) ۱۶۰ هزار دست در سال
موارد کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده: پلاستیک پلی پروپیلن و پلاستیک پلی پروپیلن
کمبود محصول: (پایان برنامه توسعه چهارم) ۳۵۲۴ هزار دست در سال
اشتغال زایی: (نفر) ۲۷
زمین مورد نیاز: (مترمربع) ۲۳۰۰

طرح توجیهی تولید قالپاق رینگ

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان