طرح توجیهی تولید سرکه و آبلیمو

به نام خدا
طرح توجیهی تولید سرکه و آبلیمو

سرکه مادهای است که از تخمیر اسیدی الکل تولید می گردد. سرکه دارای مصارف خوبی در صنایع غذایی و
مصارف خانگی است .
نکته قابل ذکر در اینجا این است که تولید سرکه بعضاً بطور مستقیم از ملاس نیز صورت میگیرد ولی در
اینحالت سرکه تولیدی دارای مزه گس بوده و از مرغوبیت کافی برخوردار نمیباشداسید استیک بطور طبیعی از میوه ها و برخی مواد غذایی فاسد شده از فرایند تخمیر تولید میشوند و از
قدیمیترین ترکیبات شیمیایی شناخته شده توسط انسان میباشد.
سرکه (اسید استیک رقیق) از دوران باستان برای انسان شناخته شده بود. احتمالا انسانها در دوران باستان
هنگام تهیه شراب از فرایند تخمیر به وجود سرکه پی برده بودند. فیلسوف یونانی ، “تئوفاراستوس” ، در سه قرن
پیش از میلاد چگونگی واکنش سرکه با فلزات و تولید رنگدانه برای استفاده در نقاشی از کربنات سرب و زاجهای
سبز ایجاد شده از نمکهای مس و استات مس را توضیح داده است.سرکه از فرایند تخمیر مواد غذایی دارای نشاسته و قند و مواد الکلی توسط باکتری مخمر سرکه (بچه سرکه)
تولید میشود. برای تولید سرکه عموما از میوه هایی مانند سیب ، انگور ، دانه هایی مثل جو و گاهی هم از شراب
استفاده میشود. سرکه معمولا دارای اسید استیک با وزن حجمی ۴ الی ۸ درصد میباشد.
سرکه ، مایع ترشی است که از اکسید شدن اتانول موجود در آب سیب ، ماء الشعیر و موادی از این قبیل
بدست میآید. معمولاً ۳ تا ۵ درصد از حجم سرکهها، اسید سیتریک میباشد. البته سرکههای طبیعی، اسید
تارتریک و اسید سیتریک کمتری دارند.

فهرست مطالب
فصل اول : خلاصه گزارش
فصل دوم : معرفی طرح و سابقه
فصل سوم : مطالعه بازار
فصل چهارم : مواد اولیه و تاسیسات
فصل پنجم : مکان یابی و بررسی جنبه های زیست محیطی
فصل ششم : منابع نیروی انسانی

فصل هفتم : فنی و مهندسی
فصل هشتم : برنامه اجرائی و بودجه بندی
فصل نهم : برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی

طرح توجیهی تولید سرکه و آبلیمو

۹۱صفحه

3000تومان