به نام خدا

طرح توجيهي تولید بسته بندي و فرآوري زیتون و روغن زیتون

روغن زيتون يکي از قديمي ترين روغن هاي خوراکي است که بيشتر در کشورهاي حاشيه درياي
مديترانه توليد و مصرف مي شود. روغن زيتون از ميوه درخت هميشه سبز اولئا، که متجاوز از ٤٠٠ گونه
دارد، به وسيله استخراج مکانيکي حاصل مي شود. اين گياه در نواحي معتدل و در آب و هواي استوايي
رشد مي کند.

روغن زیتون جزء محصولات غذايي که داراي استاندارهاي سخت خوراکي در اروپا و آمريکا نمي باشد و
، لذا پيشنهاد مي شود ، و با توجه به شرايط صادرات آسان و تعرفه اي گمرکي و هزينه حمل و نقل در
ابتدا صادرات به کشورهايي که شرايط واردات آسان تري دارند مد نظر قرار گيرد. همچنين شايان ذکر
است مصرف کنندگان اين محصول کشورهاي آسياي ميانه ، خليج فارس و اروپاي شرقي وتا حدي
اروپاي غربي مي باشند.

احداث واحد در استان هايي نظير گيلان و گلستان و مازندران و زنجان و قزوين و خوزستان و
فارس که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و بعلاوه نزديکي به باغات
زيتون و تهيه زيتون با حداقل هزينه حمل ونقل ، پيشنهاد مي شود .

خلاصه طرح
نام محصول: روغن زیتون
ظرفیت پیشنهادي طرح: ۸۱۰۰ تن در سال
موارد کاربرد محصول: خوراکی
مواد اولیه مصرفی عمده :زیتون
اشتغال زایی: ( نفر) ۴۴
زمین مورد نیاز:۵۰۰۰مترمربع

طرح توجيهي تولید بسته بندي و فرآوري زیتون و روغن زیتون

۷۷صفحه

۳۰۰۰تومان