طرح توجيهي تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

به نام خدا

طرح توجيهي تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

بازيافت فرآيندي است كه طي آن مواد زائد جدا شده و به عنوان ماده اوليه براي توليد محصولات جديد
به كار برده مي شوند، به عبارت ديگر بازيافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه توليد يا
طبيعت.
فوايد بازيافت عبارتند از:
١- حجم زباله ورودي به محيط زيست كاهش مي يابد.
٢- از آلودگي كاسته مي شود.
٣- نياز به مراكز دفن و زباله سوزها كاهش مي يابد.
٤- نياز به توليد و يا ورود مواد خام از خارج كاهش مي يابد.
٥- توليد ملي افزايش مي يابد.
٦- اشتغال ايجاد مي شود.
٧- سطح بهداشت عمومي بالا مي رود.
يت انواع ضايعات پلاستيكي ·
الف- ضايعات صنعتي
شامل ضايعات واحدهاي توليدي محصولات پلاستيكي مي شود.
ب- ضايعات خانگي
شامل قطعات پلاستيكي دور ريختني پس از مصرف، همچون ظروف يكبار مصرف، فيلم هاي پلاستيكي،
قطعات مستعمل و مستهلك شده و نظاير آن مي شود.
ج- ضايعات كشاورزي
شامل كيسه ها و فيلم هاي پلاستيكي مورد استفاده در كشاورزي و … مي شود.
د- ضايعات تجاري
شامل بسته بندي كالاهاي تجاري مي شود

از جمله نامهاي تجاري كه امروزه براي الياف پلياستر بكار ميروند ميتوان به ترويرا (توليدي شركت
هوخست) در آلمان، ترگال (شركت رودياستا) در فرانسه، تريتال (شركت رودياتس) در ايتاليا، ترلنكا (شركت
انكا) در هلند و ويكرون (شركت ببيانت ميلز) در آمريكا اشاره كرد…..

خلاصه طرح
نام محصول: الیاف پلی استر
ظرفیت پیشنهادي طرح: 6000 تن در سال
موارد کاربرد: نساجی
مواد اولیه مصرفی عمده: بطري بازیافتی PET
کمبود محصول سال 1390 : 88000 تن
اشتغال زایی: (نفر) 48
زمین مورد نیاز:10000مترمربع

طرح توجيهي تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET))

46صفحه

3000تومان