طرح توجیهی تولید انواع فلنچ به روش فورج

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع فلنچ به روش فورج

منظور از عملیات حرارتی، گرم کردن قطعات فلزی در کوره در دما و زمان مشخص و نهایتاً سرد کردن آن با یک شیب حرارتی
مشخص، برای دستیابی به یک ساختار متالوژیکی و در نتیجه خواص مکانیکی مورد نظر، می باشد. نوع عملیات حرارتی بر روی
فلزات را می توان با توجه به نوع ماده، به دو دسته کلی فلزات آهنی و فلزات غیر آهنی تقسیم بندی کرد.
اصول و مبانی عملیات حرارتی
-۱ حرارت فولاد تا دمای آستنیتی.
-۲ نگهداری فولاد در این دما برای تشکیل فاز آستنیت همگن (زمان هم دما سازی).
-۳ کاهش دمای فولاد با سرعتی مشخص بر اساس خواص مورد نظر.
-۴ گرم کردن تا دمای بالا ولی کمتر از دمای بحرانی (در صورت لزوم)……..

خلاصه مشخصات طرح
استان محل اجرای طرح یزد، اصفهان، مرکزی
نام محصول
ویژگی محصول یا طرح بازار مصرف داخلی
ظرفیت پیشنهادی ۲۵۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد صنایع نفت، گاز، نظامی، خودروسازی و…
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی و خارجی) آهن و فولاد های آلیاژی
کمبود یا مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵
با در نظر گرفتن روند رشد در مصرف کمبود
در سال ۹۵ خواهد بود
اشتغال زایی (نفر) ۵۹ نفر مستقیم
زمین مورد نیاز (متر مربع)۲۸۰۰۰

طرح توجیهی تولید انواع فلنچ به روش فورج

۲۸صفحه

۳۰۰۰تومان