طرح توجیهی تولیدشکلات مرکب با پایه فندق

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدشکلات مرکب با پایه فندق

فهرست مطالب :
۱- معرفی محصول
١ نام و کد محصول
۱ شماره تعرفه گمرکی
۱ ارائه استاندارد های محصول
۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۱ موارد مصرف و کاربرد
۱ طبقه بندی محصول
۱ کالای قابل جانشین
۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
١ مشخصات فنی و خواص محصول
۲- وضعیت عرضه و تقاضا
۲ بررسی بازار جهانی و کشوری
۲ بررسی ظرفیتبهره برداری
۲ وضعیت طرح های جدید
۲ بررسی روند واردات محصول
۲ بررسی روند مصرف
۲ بررسی روند صادرات محصول
۲ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
۲ وضعیت تقاضا
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
٣ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرایند تولید محصول
۴- برآورد حجم سرمایه گذاری

۴ زمین
۴ محوطه سازی
۴ ساختمان سازی
۴ ماشین آلات و تجهیزات
۴ تاسیسات
۴ ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
۴ وسایل نقلیه
۴ لوازم اداری
۴ هزینه های قبل از بهره برداری
۴ هزینه های پیش بینی نشده
۴ محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
۴ میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه و قیمت آن
۴ نیروی انسانی مورد نیاز
۴ محاسبه هزینه مصرفی سوخت و انرژی سالیانه
۴ استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
۴ تعمیرات و نگهداری
۴ محاسبه اجزاء و میزان سرمایه در گردش
۴ هزینه های تولید سالیانه
۵- پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح
۶- ارائه جمع بندی نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
منابع و مراجع مطالعاتی

۴۰۰۰تومان