طرح توجيهي توليد چيپس ظرفيت: 500 تن در سال

به نام خدا

طرح توجيهي توليد چيپس ظرفيت: 500 تن در سال

موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات: 500 تن
نوع توليدات: چيپس
تعداد شاغلين: 14 نفر

براي توليد چيپس ، لازم است از سيب زميني مرغوب استفاده شود . سيب زميني بايد درشت ، سالم ، كاملا رسيده
وداراي كمترين مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس ازشستشوي سيب زميني، توسط دستگاههاي سايش آن را
پوست گيري مي كنند. دراين روش سايش ضايعات سيب زميني بين 1 تا 4 درصد است ، كه اين مسئله بستگي به شكل
، اندازه وعمق گره هاوهمچنين مدت زماني دارد كه سيب زميني در انبار نگهداري شده است .
پس از كندن پوست سيب زميني ، نوبت به تهيه تراشه هاي نازكي از آن مي رسد. بدين ترتيب كه سيب زميني به داخل
ظرف قيفي شكل بنام هاپر ريخته مي شود و با عبور ازميان دستگاه مذكور، به درون ماشين برش سرازير مي گردد. در
هنگام برش ، وبمنظور شسته شدن نشاسته از سطح تراشه ها، يك جريان آب دائمي بايد از روي آنها عبور نمايد.چنانچه
نشاسته از سطح تراشه ها شسته نشود، باعث چسبيدن آنها بهنگام سرخ شدن خواهد گرديد.
5 تا 1 درصد وزن سيب زميني خام مصرف شده است. قبل / ميزان ضايعات هنگام شستشو وتهيه تراشه ها ، معمولا بين 0
5 تا 2 / از ريختن تراشه ها به درون ظروف روغن داغ، بايد تا حد امكان آنها را خشك نمود(حداكثر رطوبت بايد بين 1
درصد باشد).
عمليات رنگبري وضد عفوني:
براي جلوگيري از تيره شدن رنگ تراشه ها، وضدعفوني كردن آنها، بايستي تراشه هارا درهريك ازمحلول هاي زير بمدت
يك دقيقه يا بيشتر غوطه ور نمود:
5 درصد بي سولفات سديم / -1 محلول 0
5 درصد) / -2 محلول اسيد فسفريك ونيترات سديم(جوهرليمو)واسيد سيتريك ( 0
5 درصد) / -3 محلول اسيد هيدرو كلريك (جوهر نمك )واسيد فسفريك ( 0
دماي محلول ها نيز بايد بين 5 تا 95 درجه سانتيگراد حفظ شود.
مرحله سرخ شدن:
در اين مرحله تراشه هاي سيب زميني درظرف روغن داغ ريخته مي شوند. تراشه سيب زميني كه پس از سرخ وبرشته
شدن ، چيپس ناميده مي شود، پس ازخروج سيب زميني از ظرف روغن، بمنظور خروج روغن هاي اضافي، برروي ظرف
الك مانندي پهن ميشود. در كارخانجات بزرگ، پس از خروج چيپس از درون روغن ،آنرا برروي سيني هاي آلومينيومي
مخصوصي پهن نموده وبوسيله نوارنقاله بداخل اتاقك خشك كن هدايت مي نمايند.
16صفحه

1000تومان