طرح توجیهی تولید پرلیت باظرفیت۱۰هزارتن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پرلیت باظرفیت۱۰هزارتن درسال

١-چکیده طرح تولید پرلیت ٢
٢- معرفی محصول طرح ۴
١- مشخصات کلی محصول ۴ -٢
٢- شماره تعرفه گمرکی ٧ -٢
٣- شرایط واردات و صادرات ٧ -٢
۴- بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) ٨ -٢
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ٩ -٢
۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد ١١ -٢
٧- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ٢٧ -٢
٨- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ٣٠ -٢
٩- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ٣٠ -٢
٣- وضعیت عرضه و تقاضا ٣٣
١- بررسی ظرفیت بهرهبرداری و وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا و روند -٣
تولید از آغار برنامه سوم تاکنون
٣۵ ٢- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ٨۶ -٣
٣- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ٣۵ -٣
۴- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ٣۵ -٣
۵- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٣۶ -٣
۴- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در
فرایند تولید محصول ٣٩
١- بررسی روش های موجود تولید محصول و شرح تکنولوژی مورد نظر ٣٩ -۴
٢- شرح تکنولوژی مورد نظر ۴٠ -۴
٣- فلوچارت فرآیند تولید ۴١ -۴
۴- بررسی ایستگا هها، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت: ۴١ -۴
۵- مطالعات فنی و مهندسی طرح ۴٣

برآورد ظرفیت برنامه تولید سالانه ۴٣ -۵
٢- برآورد زمین، محوطه سازی، ساختما نهای تولیدی و غیرتولیدی ۴٣ -۵
٣- آشنایی با ماشین آلات خط تولید و هزینه های مرتبط کارگاهی، تأسیسات عمومی، وسایل نقلیه، -۵
تجهیزات و وسایل اداری، رفاهی و آزمایشگاهی ۴۶
۴- برآورد انرژی مورد نیاز ۴۶ -۵
۵- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ۴٧ -۵
۶- برآورد مواد اولیه مورد نیاز ۴٩ -۵
٧- برنامه زمان بندی اجرای طرح ۵١ -۵
٨- پیشنهاد محل اجرای طرح ۵٢ -۵
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان -۵
تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
۵٣
۶- بررسی مالی و اقتصادی طرح ۵۶
١- معرفی محصول و برنامه تولید سالانه ۵۶ -۶
٢- روش تولید محصول ۵٧ -۶
٣- برآورد هزینههای زمین، ساختمان سازی و محوط هسازی ۵٨ -۶
۴- برآورد هزینه های ماشی نآلات تولیدی (داخلی- خارجی) ۵٩ -۶
۵- برآورد هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی ۶٠ -۶
۶- برآورد هزینه های وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل ۶٠ -۶
٧- برآورد هزینه لوازم و اثاثیه اداری و آزمایشگاهی (کنترل کیفیت) ۶١ -۶
٨- برآورد هزینههای قبل از بهرهبرداری ۶١ -۶
٩- برآورد هزینههای پیش بینی نشده ۶١ -۶
١٠ – برآورد نیروی انسانی و هزینه های آن ۶٢ -۶
١١ – برآورد مقداری و ریالی مواد اولیه ۶٢ -۶
١٢ – برآورد مقداری و ریالی انرژی مورد نیاز ( آب، برق، سوخت و ارتباطات) ۶٢ -۶
١٣ – برآورد سرمایه ثابت طرح ۶٣ –

١۴ – برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری و استهلاک ۶٣ -۶
١۵ – برآورد هزینههای متفرقه و پیش بینی نشده تولید ۶۴ -۶
١۶ – برآورد هزین ههای توزیع و فروش ۶۴ -۶
١٧ – برآورد سرمایه در گردش ۶۴ -۶
١٨ – برآورد سرمایه گذاری کل و نحوه تأمین آن ۶۵ -۶
١٩ – برآورد هزینه های غیر عملیاتی طرح ۶۶ -۶
٢٠ – برآورد هزینه های عملیاتی ۶۶ -۶
٢١ – برآورد هزینه های ثابت تولید ۶٧ -۶
٢٢ – برآورد هزینه های متغیر تولید ۶٨ -۶
٢٣ – برآورد هزینه های کل تولید ۶٨ -۶
٢۴ – محاسبه قیمت تمام شده محصولات ۶٩ -۶
٢۵ – برآورد قیمت فروش محصولات ۶٩ -۶
٧- محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی ٧١
١- محاسبه فروش کل ٧١ -٧
٢- محاسبه سود سالیانه ٧١ -٧
٣- محاسبه هزینه تولید در نقطه سر به سر ٧١ -٧
۴- محاسبه درصد تولید در نقطه سر به سر ٧٢ -٧
۵- محاسبه زمان برگشت سرمایه ٧٢ -٧
۶- محاسبه نرخ برگشت سرمایه ٧٢ -٧
٧- محاسبه سال های برگشت سرمایه ٧٢ -٧
٨- محاسبه حقوق سرانه ٧٢ -٧
٩- محاسبه فروش سرانه ٧٢ -٧
١٠ – محاسبه سطح زیربنای سرانه ٧٣ -٧
١١ – محاسبه سرمایه گذاری ثابت و سرمای هگذاری کل سرانه ٧٣ -٧
١٢ – محاسبه نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت ٧٣ -٧

١٣ – محاسبه شاخص های بهره وری طرح ٧٣ -٧
١۴ – محاسبه نسبت سود به فروش ٧۴ -٧
١۵ – محاسبه نسبت سود به سرمایه ثابت ٧۴ -٧
١۶ – محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص ٧۴ -٧
١٧ – محاسبه ارزش افزوده ناخالص به فروش ٧۴ -٧
١٨ – محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص ٧۵ -٧
١٩ – محاسبه نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاری کل ٧۵ -٧

طرح توجیهی تولید پرلیت باظرفیت۱۰هزارتن درسال

۸۱صفحه

۲۰۰۰تومان

یک پاسخ
  1. admin

پاسخی بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera