طرح توجيهي توليد پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

به نام خدا

طرح توجيهي توليد پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

تازه ترين فن آوري كه بشر به آن دست يافته، و در آن سعي مي شود تا با استفاده از خواص
مولكولي مواد موجود در طبيعت، وسايلي ساخته شود تا مشكلات اين وسايل را كه در حال حاضر گريبان
گير بشر است مرتفع ساخته و همچنين كارايي آنها را نيز بالاتر ببرد، نانو تكنولوژيست. شايد يك مثال
درك اين موضوع را آسانتر نمايد. در نظر بگيريد لباسي را كه هر يك از ما به تن دارد كثيف مي شود،
بايد شسته شود، نياز به اتو كردن دارد، بايد خنك باشد، يا اينكه گرم باشد، اصلا جالب تر اينكه لباس
كثيف نشود. آيا چنين لباسي وجود دارد؟ با استفاده از فن آوري نوين نانو بشر قادر شده پارچه هايي را
توليد نمايد كه هيچوقت كثيف نمي شوند، يعني هيچ نوع آلودگي بر روي آنها نمي نشيند. جالب تر اينكه
پارچه اين لباس اگر چروك شود، فقط با يك بار تكان دادن، تمام چين و چروك هاي آن از بين مي رود.
دانشمندان براي توليد اين چنين پارچه هايي از تكنولوژي نانو استفاده نموده اند. اين بدان معني
نيست كه ما پارچه هايي در مقياس بسيار كوچك توليد كرده ايم، بلكه به وسيله فن آوري نانو، تغييراتي
در خواص مولكول هاي تشكيل دهنده اين پارچه صورت پذيرفته است، كه مولكولهاي تشكيل دهنده اين
پارچه هيچگاه كثيف نمي شوند و باكتري به خود نميگيرند و در نتيجه پارچه اي كه از اين مولكولها تشكيل
شده تمام خواص اين مولكول ها را خواهد داشت.
جالب خواهد بود اگر نيم نگاهي به گذشته نه چندان دور بياندازيم، به زماني كه پي شبيني هايي در مورد
تأثير فناوري نانو بر صنعت ارائه مي شد. بسياري از صاحب نظران تغييرات اساسي را در صنعت پي شبيني
مي كردند به طوري كه به فناوري نانو از دريچ ه نگاه به فناوري هاي برتر همچون اينترنت نگاه مي شد .حال
اگر از دريچه سال 2020 به قضيه نگاه كنيم آن وقت خواهيم گفت كه ما م يبايستي به يك صنعت بهاي
بيشتري مي داديم، به صنعتي كه پيش قراول تغييرات صنعتي از زمان موتور بخار تا زمان جهاني سازي
بوده است اين صنعت، صنعت نساجي است.

خلاصه طرح:
نام محصول: پارچه خود تميز كن ضد باكتري
ظرفيت پيشنهادي طرح: 600 تن در سال
موارد كاربرد: توليد انواع پوشاك بهداشتي و عمومي
مواد اوليه مصرف عمده: پارچه پنبه اي گرد بافت ، رنگ ، نانو نقره
كمبود محصول: (سال 1390 ) محصول توليد داخلي ندارد
اشتغال زايي: (نفر) 35 نفر
زمين مورد نياز 5000متر مربع

95صفحه

2000تومان