طرح توجیهی تولید نوار چسب-چسب برق

به نام خدا

طرح توجیهی تولید نوار چسب(مخصوص برق)

نوارچسبهای حساس به فشار نوعی از نوار چسب است که در حالت خشک و بدون حلال در دمای اطاق بطور
مداوم چسبناک است و هنگامیکه برروی سطوح مختلف چسبانده می شود اتصال فوری ایجاد می نماید و
جهت چسبندگی نیازی به آب، حلال و یا حرارت ندارد . نوار چسبها بایستی به طور یکنواخت و بدون تغییر
شکل یا فاصله محسوس، پیچانده شده و ب اید دو طرف آن صاف و در زمان استفاده فاقد اشکالات فیز یکی
مانند ق یفی شدن ،تاخوردگی، ترک، رنگ غیر یکنواخت و عاری از ذرات جامد یا غیر محلول و بوی نامطبوع
باشد. گاهی اوقات در طی پیچیدن نوار چسب مقداری هوا در بین لا ی ه ها حبس می شود ، که سطح را
بصورت تاول زده می نم اید ، و اصطلاحاً به آن چشم ماهی گفته می شود. این حالت اگر در طی زمان ناپد ی د
شود برروی خصوصیات نوار چسب اثر نگذاشته و دلیل بر غیریکنواختی چسب پوششی آن نمی باشد.
نوار چسب برق به عنوان عایق برای سیمهای برق و اتصالات الکتریکی به کار میرود.
چسب مصرفی باید همگن و عاری از ذرات جامد غیر محلول باشد، به طوریکه در هن گام کاربرد پوششی
یکنواخت و صاف ایجاد نماید . چسب در حالت مرطوب یا خشک بوی نامطبوع نبایستی داشته باشد و چسب
باید عاری از هرگونه مواد سمی باشد………..

خلاصه طرح
نام محصول نوار چسب(مخصوص برق)
ظرفیت پیشنهادی طرح ٣٣٧٠ هزار عدد
موارد کاربرد نوار چسب برای عایق برق
لاستیک نیتریل ، تینر ۴٠۶ ، رزین نفتی ، PVC مواد اولیه مصرفی عمده ورق
١٢٠٠ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زایی (نفر) ٢۵
زمین مورد نیاز ۵۰۰۰متر مربع

طرح توجیهی تولید نوار چسب(مخصوص برق)

۲۹صفحه

۳۰۰۰تومان