به نام خدا

طرح توجيهي توليد نخ از ضايعات نساجي

اهميت استفاده از ضايعات الياف نساجي به خصوص الياف طبيعي با توجه به محدود بودن منابع توليد آنها
در جهان روز به روز بيشتر آشكار مي گردد.
بازيافت فرايندي است كه طي آن مواد زايد جدا شده و به عنوان ماده خام براي توليد محصولات جديد به
كار گرفته مي شود، به بيان ديگر بازيافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه توليد.
بازيافت داراي مراحلي چون جداسازي مواد قابل بازيافت و پردازش مواد است، به طوريكه طي فرايند يا
فرايندهايي مواد زايد دوباره قابل استفاده مي شوند.
بازيافت داراي فوايدي است ازجمله:
– حجم زباله ورودي به محيط زيست كاهش مي يابد.
– نياز به توليد يا وارد نمودن مواد خام از خارج كاهش مي يابد.
– توليد ملي افزايش مي يابد.
– اشتغال ايجاد مي شود.
با توجه به سابقه نسبتاً طولاني تولي د الياف نساجي در ايران و وجود متخصصين و تکنيسين ها و کارگران
ماهر و مجرب و همچنين وجود دانشکده هاي مختلف و تربيت کارشناسان و مهندسين عالي در اين زمينه،نيازي به خريد تکنولوژي توليد از خارج نمي باشد . علاوه بر اين فروشنده ماشين آلات، کليه اطلاعات علمي و
فني مورد نياز خاص اين ماشينها را در اختيار خريدار قرار خواهد داد.
خلاصه طرح:
نام محصول :نخ از ضايعات نساجي
ظرفيت پيشنهادي طرح: ١٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد:
طناب پنبه اي، ادوات تنظيف و تي براي
تميز كردن كف ساختمانها و ديوارها و نيز
مغزي مبل، برخي از پارچه هاي سنتي كه
به شيوه دستي تهيه مي شوند، پارچه هاي
ضخيم، روكش اتومبيل و پارچه هاي برزنت،
پارچه صندلي اتومبيل و دستكش صنعتي
مواد اوليه مصرفي عمده: پنبه عدل شده، الياف ضايعاتي
كمبود محصول سال ١٣٩٠ :…
اشتغال زايي: (نفر) ٤٠
زمين مورد نياز:٥٠٠٠ مترمربع

طرح توجيهي توليد نخ از ضايعات نساجي

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان