طرح توجیهی تولید قایقهای فایبرگلاس

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قایقهای فایبرگلاس

در صنعت شناورسازی از قایق های دو متری تا قایق های بزرگ مسافر بری، ناوچه های جنگی و مین
روبهای عظیم با فایبرگلاس ساخته میشود
در گذشته اکثر شناورهای تولید شده و مورد استفاده در ایران از جنس چوب ساخته می شدند . چوب
سه نقطه ضعف مهم برای ساخت شناور دارد و امروزه شاهد آن هستیم که به همین دلایل، چوب از صنعت
شناورسازی دنیا در حال خارج شدن است . نخست آنکه عمر چ ندان زیادی در مقایسه با محصولات جدید
ندارد. ثانیاً ساخت شناور چوبی بسیار زمان بر و پرهزینه است و عامل سوم این است که امروزه با توجه به
مسائل زیست محیطی و لزوم توجه به حفظ منابع جنگلی، سیاست جهانی در جهت کاهش میزان مصرف
چوب است . چوب تنها در کشورهای توسعه نیافته که سطح تکنولوژی شناورسازی آنها پایین است مورد
استفاده قرار می گیرند و در کشورهای صنعتی تنها در ساخت قایق های بادبانی تفریحی در مقیاس محدود به
کار می روند.

عمدهترین کاربرد قایقهای فایبرگلاس در مصارف تفریحی، نظامی، تحقیقاتی و ماهیگیری میباشد.
سبکی، مقاوم بودن در برابر خوردگی، انعطاف پذیری بالا در طراحی از مزایای محصولات کامپوزیتی
برای کاربردهای دریایی می باشد. در شکل ٢ کاربرد محصولات کامپوزیتی در صنایع دریایی ارائه گردیده
است.
بدنه قایقهای کوچک نظیر قایقهای تفریحی، شنا، ماهیگیری، پارویی، موتوری، گشت و پلیس
بدنه جت اسکی
صندلی قایقهای بزرگ
قطعات تزیینی ماژولار داخل کشتی و قایقهای بزرگ
ضربه گیر کنار اسکله…..

خلاصه طرح
نام محصول: قایقهای فایبرگلاس
ظرفیت پیشنهادی طرح: ٢۵٠ فروند
موارد کاربرد: مصارف تفریحی، نظامی، تحقیقاتی و ماهیگیری
مواد اولیه مصرفی عمده :رزین پلی استر ایزوفتالیک، رزین پلی استر ایزوفتالیک، الیاف شیشه
کمبود محصول سال ١٣٩٠:۵١۶٠ فروند
اشتغال زایی: (نفر) ۴۶ نفر
زمین مورد نیاز :٨٠٠٠ مترمربع

طرح توجیهی تولید قایقهای فایبرگلاس

۴۷صفحه

۲۰۰۰تومان