طرح توجیهی تولید فرآورده های لبنی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید فرآورده های لبنی

فهرست مندرجات طرح:
فصل اول: معرفی محصول و بررسی بازار
۱ معرفی محصول
مقدمه
تعریف شیر خام
ویژگی ها و مشخصات شیر خام
ترکیبات شیر
فرآورده های شیر
کد آیسیک و شماره تعرفه گمرکی
استانداردهای ملی
بررسی قیمت تولید داخلی و خارجی
موارد مصرف و کاربرد
اهمیت استراتژیکی کالا
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات و واردات محصول

وضعیت عرضه و تقاضا
فصل دوم: بررسی فنی و مالی
بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن
با دیگر کشورها
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم (به شکل اجمالی) در فرایند تولید
محصول

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
زمین و ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی
هزینه های حمل و نقل
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه تجهیزات اداری
هزینه های مربوط به انشعاب
کل سرمایه گذاری ثابت طرح

هزینه های تولید سالیانه
میزان و هزینه مواد اولیه عمده موردنیاز سالانه و محل تامین آن
هزینه های نیروی انسانی سالیانه
هزینه های استهلاک سالیانه
هزینه های نگهداری و تعمیرات سالیانه
هزینه های انرژی سالیانه
هزینه های توزیع و فروش
هزینه بیمه
کل هزینه های تولید سالیانه
محاسبه سرمایه در گردش
کل سرمایه مورد نیاز طرح
منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای
جدید
خلاصه طرح:
نام محصول: فرآورده های لبنی
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال):
شیر ۳۶۰۰
ماست ۱۶۴۰
خامه ۱۶۰
زمین و ساختمان :کل زمین ۲۵۰۰ (متر مربع)

۴۹صفحه

۳۰۰۰تومان