طرح توجیهی تولید غذای کودک باظرفیت تولید ۵۰۰ تن سالیانه

به نام خدا

طرح توجیهی تولید غذای کودک باظرفیت تولید ۵۰۰ تن سالیانه

تولید غذای کمکی مورد نیاز کودکان که علاوه بر شیر مادر مورد نیاز کودکان
است، نقش عمده ای در تامین تغذیه کودکان و کمک به خود کفایی کشور و جلوگیری
از واردات این محصول و در نتیجه کاهش خروج ارز از کشور خواهد داشت.

خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید غذای کودک
نوع تولیدات وظرفیت : غذای کودک
تعداد شاغلین : ۱۹ نفر

زمین موردنیاز:۳۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید غذای کودک باظرفیت تولید ۵۰۰ تن سالیانه

۱۷صفحه

۲۰۰۰تومان