طرح توجيهي توليد اسيد فسفريك باظرفيت50هزارتن درسال

به نام خدا
طرح توجيهي توليد اسيد فسفريك باظرفيت50هزارتن درسال

گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد اسيد فسفريك مي باشد. اين مطالعات در قالب
متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به
طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني
در خصوص چگونگي توليد و امكانات مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم
سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و
مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي
كشورمان بعمل بياورد .

بيشترين مصرف اسيدفسفريك در توليد نمكهاي فسفاته همراه با كودهاي شيميايي است كه بزرگترين بازار را در بر مي گيرد.
بازارهاي كوچكتر اين ماده در توليد مواد شيميايي مورد استفاده در تصفيه آب، سازندهاي مواد پاك كننده
و مواد كنترل كننده آتش است. اسيد فسفريك از اسيدهاي معدني مهم داراي تنوع مصرف بسيار از قبيل
صنايع كودهاي شيميايي، غذايي، داروئي، آبكاري و ريخته گري، توليد املاح فسفاته، توليد الياف مصنوعي،
چسب و رنگ، پاك كننده هاي صنعتي و بهداشتي و… است. اين اسيد در جهان به سه صورت توليد مي
شود كه به ترتيب در صد خلوص عبارتند از:
– اسيد فسفريك خام
– اسيد فسفريك صنعتي
– اسيد فسفريك خوراكي
اسيد فسفريك صنعتي و خوراكي از تصفيه اسيد خام بدست مي آيند. اسيد فسفريك خام معمولاٌ از واكنش
شيميايي اسيد سولفوريك با خاك فسفات توليد شده و سپس در واحدهاي تصفيه به اسيد فسفريك صنعتي
و خوراكي تبديل مي شود. اسيد خام در صنايع كودهاي شيميايي، اسيد صنعتي در صنايع فسفاته كننده ها
و شوينده هاي صنعتي، چربي گيرها و رنگبرها، صنايع نساجي، تصفيه پسابها، پاك كننده هاي صابوني و
غير صابوني و توليد ظروف تفلون بكار مي رود. اسيد فسفريك خوراكي به طور عمده در توليد روغن نباتي،
به عنوان ماده افزودني در توليد نوشابه هاي گاز دار، تصفيه آب، خورك دام و داروسازي و مكمل هاي
غذاي دام و طيور( دي و منو كلسيم فسفات) استفاده مي شود.

رئوس مطالب
( -1-1 نام و كد محصولالات (آيسيك 3
-2-1 شماره تعرفه گمركي
-3-1 شرايط واردات
-4-1 بررسي و ارائه استاندارد
-5-1 بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-6-1 معرفي موارد مصرف و كاربرد
-7-1 بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-8-1 بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-9-1 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-10-1 معرفي شرايط صادرات

طرح توجيهي توليد اسيد فسفريك باظرفيت50هزارتن درسال

51صفحه

3000تومان