طرح توجیهی تولیدپیستون خودرو به روش ریخته گری SLC

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپیستون خودرو به روش ریخته گری SLC

پیستون قطعه ای استوانه ای شکل است که در درون سیلندر بالا و پایین می رود در حرکت انبساط
تا ۱۸۰۰۰ نیوتون نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود . وقتی با سرعت زیاد
رانندگی می کنید این اتفاق در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ بار در ثانیه رخ می دهد . دمای کف پیستون به
۲۲۰۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر می رسد. پیستون باید به اندازه ای محکم باشد که بتواند این
تنشها را تحمل کند ، در عین حال پیستون باید چنان سبک باشد که بار وارد بر یاتاقانها کاهش یابد .
وقتی پیستون در نقطه مرگ بالایی یا پایینی متوقف می شود و سپس در جهت عکس به حرکت در
می آ ید ب ار وارد به یاتاقان را تغییر می دهد . پیستون را از آلومینییوم می سازند ، زیرا فلزی سبک
است در بیشتر موتورهای خودرو از پیستونهای تمام لغزان استفاده می شود . دامنه یا قسمت پایین
پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شود .
قطر پیستون موتور خودرو بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر تغییر می کند وزن این پیستون ها در حدود
۴۵۰ گرم است . همه پیستون ها باید هموزن باش ند تا موتور دچار لرزش نشود . پیستون های…..

خلاصه طرح
SLC نام محصول پیستون خودرو به روش ریخته گری
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱,۰۰۰,۰۰۰ قطعه در سال
مواد اولیه (میلون ریال) ۱۱,۱۲۰
اشتغال زایی ۲۵
زمین مورد نیاز ۳۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولیدپیستون خودرو به روش ریخته گری SLC

46صفحه

3000تومان