طرح توجیهی تولیدلاک غلط گیر

به نام خدا
طرح توجیهی تولیدلاک غلط گیر

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا.
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

یکی از انواع لوازم تحریر که امروزه گستردگی و تنوع فراوانی
پیدا کرده است لاک غلط گیر می باشد .پس از افزایش کاربرد
خودکار و جایگزین شدن آن به جای مداد در بسیاری لز موارد
مصرف چاره ای برای پاک کردن مطالب نگارش شده با خودکار
اندیشیده شد.
لاک غلط گیر جهت پاک کردن مطالب نگازش شده با خودکار
استفاده می گردد.

طرح توجیهی تولیدلاک غلط گیر

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان