به نام خدا

طرح توجيهي بازيافت مواد پلاستيكي ، توليد نايلون و چاپ روي آن

جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست, در صورت جدا سازي مي تواند به عنوان مواد اوليه بسياري از
كارخانجات توليدي مورد استفاده قرار گيرد.
مراحل بازيابي ضايعات پلاستيكي بشرح زير مي باشد:
-۱ دسته بندي ضايعات: پس از جمع آوري بايد ضايعات بر حسب نوع مواد از قبيل پلي پروپيلن و پلي اتيلن و نرمي و سختي دسته بندي
گردند.
-۲ خرد كردن و آسياب كردن: مواد نرم و مواد سخت بايد بطور جداگانه و توسط آسياب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغيير
مي نمايد و بر اساس شرايط مصرف آن معمولا اندازه اي كه مصرف مي شود داراي اندازه اي كمتر از يك اينچ مي باشد.
-۳ شستشو: ذرات به دست آمده از مرحله دوم بايد مورد شستشو قرار گيرند, ذرات سخت را مي توان در ماشين هاي شستشوي آبي تميز
نمود به اين منظور مي توان از پودر كربنات سديم يا پودرهاي شوينده معمولي استفاده نمود.
-۴ آب گيري و خشك كردن: ذرات شستشو شده داراي آب و رطوبت هستند و بنابراين آب آنها بايد گرفته شود و در كوره حرارتي رطوبت
زدايي شوند.
-۵ گرانول كردن: براي آماده كردن ذرات آسيابي جهت استفاده در فرايندهاي پايين دستي و يا به منظور كامپاندكردن با مواد دست اول,ذرات آسياب شده تميز بايد به شكل گرانول درآيند. اكسترودرهاي مورد استفاده جهت گرانول سازي سه نوع هستند كه براي….

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان