طرح توجیهی تولید پشم سنگ

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پشم سنگ

ظرفیت پیشنهادی طرح ۷۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد عایق حرارتی (ساختمان سازی)
مواد اولیه مصرفی عمده بازالت و فویل آلمینیومی
کمبود محصول –
اشتغال زایی مستقیم ( نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۳۰۰۰

نامیده می شود، جزوخانواده عایق های حرارتی متشکل از ROCK WOOL پشم سنگ که در زبان انگلیسی
هم اطلاق می شود. MINERAL WOOL الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن
ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق، سنگ بازالت، ازگروه سنگ های آذرین است که بازمانده فعالیت های
آتش فشانی است و در کشور ما به وفوروجود دارد .
محصولات عایق پشم سنگ نقش مهمی (چشمگیری) در صرفه جویی انرژی بهوسیله کاهش مصرف انرژی در
خانه ها، ساختمان های اداری و تجاری و کارخانه های تولیدیدارند. عایق کاری اصولی کمک می کند که در
خانه ها و محل کارمان انرژی فوق العادهکمتری مصرف شود.
صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله عایق کاری به محیط زیست نیزکمک می کند. عایق پشم سنگ به
وسیله کاهش انرژی مورد لزوم برای گرم یا سرد کردنخانه ها و ساختمان های تجاری از متصاعد شدن دی
اکسید کربن بیشتر از کارخانه هایمواد برق برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها جلوگیری می کند.
پیدایش پشم سنگ
در حدود سالهای. ۱۹۰۰ دانشمندان در اطراف آتشفشان کیلاهو در هاوایی به ماده عجیبی به شکل پشم پیدا
کردند که از درختان آویزان بود بررسی ها نشان داد که آنها رشته های سنگ هستند که خواص استثنایی
دارند ( آنها خواص فوق العاده ضد آتش داشتند قابلیت های عالی برای عایق داشتند و همچنین کاملا طبیعی
بودند.)
پس از آن اروپاییان با الهام گیری از قوانین آتشفشانی کارخانه های پشم سنگ زیادی احداث کردند.
شرایط آب و هوایی سرد در این کشورها تقاضای زیادی برای این محصول بوجود آورد و باعث توسعه
روزافزون کارخانه های پسم سنگ شد…..

طرح توجیهی تولید پشم سنگ

۸۵صفحه

۳۰۰۰تومان