طرح توجیهی تولید لوله خرطومی ، پلیکا و شیلنگ آب

به نام خدا

طرح توجیهی تولید لوله خرطومی ، پلیکا و شیلنگ آب

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع لوله های خرطومی، پلیکا، شیلنگ آب (از نوع نخدار، دو
جداره و ساده) می باشد. این لول هها در حوزه های مختلف صنعت، ساختما نها و موارد دیگر کاربرد دارند.
لوله های خرطومی، لوله های منعطف می باشند که در دیوارهای ساختمان ها قرار داده شده و سیم های
برق در داخل آن قرار داده می شود. شکل لوله های خ رطومی به صورت آکاردئونی است که این وضعیت
سبب می گردد لوله حالت منعطف را داشته و به راحتی به وسیله دست قابل خمش گردد.

رئوس مطالب:
(( -۱-۱ نام و کد محصولالات ((آیسیک ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلالاعات لالازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسی اهمیت استراتژیکی کالالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ معرفی شرایط صادرات

خلاصه طرح:
نام محصول تولید لوله خرطومی ، پلیکا و شیلنگ آب
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۸۰۰ تن لوله پلیکا ، ۸۰۰ تن لوله خرطومی و ۴۸۰ تن انواع شیلنگ
موارد کاربرد:لوله های خرطومی (در سیستم برق رسانی ساختمان ها)
لوله های پلیکا (درانتقال فاضلاب، آب باران، پساب ها و آب های تحت فشار اتمسفریک)

شیلنگ های آب (انتقال دستی آب)
مواد اولیه مصرفی عمدهک گرانول پی وی سی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) :مطابق گزارش ارائه شده
اشتغال زایی :(نفر) ۲۳
زمین مورد نیاز: (مترمربع)۲۶۰۰

طرح توجیهی تولید لوله خرطومی ، پلیکا و شیلنگ آب

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان