طرح توجیهی تولید روکش LPL و HPL (روکش هاي ورقه اي تحت فشار بالا و پایین)

به نام خدا

طرح توجیهی تولید روکش LPL و HPL (روکش هاي ورقه اي تحت فشار بالا و پایین)

نام محصول روكش روكش هاي ورقه اي تحت ) LPL و HPL
فشار بالا)
ظرفيت پيشنهادي طرح 483,120 مترمربع در سال
موارد كاربرد
كفپوش هاي چوبي، سطوح كار و لوازم بيمارستاني
و آزمايشگاهي، ميزهاي كارگاهي، رويه كابينت هاي
بدون ابزارخوري، كابينت هاي داراي لبه هاي
منحني و مبلمان اداري
مواد اوليه مصرفي عمده كاغذ دكور، كاغذ كرافت، رزين ملامين و رزين فنل
كمبود محصول 2,025,736 كيلوگرم
اشتغال زايي (نفر) 48 نفر
زمين مورد نياز (مترمربع) 3,900 مترمربع

یک کلمه اسپانیایی بوده و معرف ورقهاي مرکب از چندین لایه ساخته شده از کاغذ کرافت با HPL
چسب فنولفرمالدهید که در یک تزیینی نقشدار میباشد و لایههاي با الیاف سلولزي (کاغذ) به رزین
فنولیک آغشته میشوند و لایه سلولزي دیگري اشباعشده در رزین ملامین به عنوان دکور بر روي آن قرار
و (MPa) داده می شود. لایه هاي اشباعشده در پرسهاي مخصوص با فشار بالاي تقریبی 9 مگا پاسکال
High pressure decorative Laminates حرارت 150 سانتیگراد متراکم شده و محصول نهایی با نام
به صورت ساده که فقط یک سطح فرآورده مرکب چوبی را HPL را تشکیل می دهد. روکش HPL یا
دوبل که دو سطح فرآوردههاي مرکب چوبی را پوشش میدهد در بازار موجود است. HPL پوشش میدهد و
در این روکشها با استفاده از چسبهاي اوره فرمالدهید و پلی ونیل استات به اوراق فشرده چوب مانند تخته
خرده چوب و تختهفیبر چسبانده میشود. علت استفاده از رزین ملامینفرمالدهید براي لایه فوقانی به دلیل
مقاومتهایی است که میبایست بر روي سطح در نظر گرفته شود؛ از قبیل مقاومت در برابر حرارت، آب،
خراشیدگی و غیره. در دستیابی به بهترین کیفیت محصولات تولیدي به دلیل استفاده از رزین در این
روکشها در مقابل عبور جریان الکتریسیته مقاومت مینمایند. همچنین استفاده از رزین ملامین در لایه
سطحی باعث مقاومت در برابر اسیدهاي ضعیف نیز میشوند. انتخاب چسب و میزان فشار و دما بر روي ظاهر
محصول تولیدي و کیفیت آن تأثیر زیادي دارد. چنانچه از روکش اچ پی ال خیلی نازك براي روکش کاري
احتمال نمایان بودن ،HPL استفاده شود، عیوب آن به طور بارزتري مشخص میشوند. (به دلیل کم بودن ورق
اشکالاتی از قبیل ناصاف بودن سینی هاي پرس یکنواخت نبودن غشاي چسب بر روي سطح وجود دارد). به
.( محصولی که روکش روي آن قرار میگیرد، اصطلاحاً زیره میگویند….

طرح توجیهی تولید روکش LPL و HPL (روکش هاي ورقه اي تحت فشار بالا و پایین)

46صفحه

3000تومان