به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچراغ جلوي ۲۰۶

عناوین مطالب:
فصل اول
بررسي بازار
مقدمه
دلايل انتخاب محصول
نقش محصول در زنجيره توليد
زنجيره توليد چراغ خودرو
معرفي محصول
شناخت عوامل موثر بر تقاضا
بخش بندي بازار
انتخاب روش پيش بيني
فصل دوم
طرح فني
ارزيابي روش هاي مختلف توليد
تشريح فرايند توليد
دستگاه و تجهيزات خط توليد
فرايند توليد قطعات چراغ پژو ۲۰۶
تشريح عمليات ورد نياز ساخت قطعه
بررسي ايستگاه ها و شيوه هاي كنترل كيفيت
كنترل مواد اوليه
كنترل عمليات توليد
محاسبه ظرفيت برنامه توليد شرايط عملكرد
مواد بسته بندي
نقشه استقرار ماشين الات
نقشه جريان مواد
آزمايشگاه
تعميرگاه
تأسيسات برق
برق مصرفي ساليانه
تأسيسات آب
تأسيسات سوخت رساني
تجهيزات حمل و نقل
سوخت مورد نياز وسايل حمل و نقل
تأسيسات گرمايش
تأسيسات سرمايش
سيستم اتفأ حريق
نيروي انساني مورد نياز
برآورد پرسنل توليدي
برآورد پرسنل غير توليدي
محاسبه سطح زير بنا
مساحت سالن توليد
مساحت انبار
مساحت آزمايشگاه
مساحت ساختمان هاي اداري رفاهي خدماتي
مساحت زمين و محوطه سازي
نقشه جانمايي ساختمان ها
زمان بندي اجراي پروژه
فصل سوم
بررسي مالي
سرمايه در گردش
برنامه توليد ساليانه
ارزش مواد اوليه
هزينه تأمين انرژي
هزينه خدمات نيروي انساني
اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت
هزينه ماشين الات
هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
هزينه زمين و ساختمان ها و محوطه سازي
هزينه وسايط نقليه عمومي و وسايل حمل نقل
هزينه لوازم و اثاثه ا داري
كل سرمايه گذاري
هزينه هاي توليد
هزينه هاي متغير
قيمت تمام شده محصول
ارزيابي مالي و اقتصادي طرح

طرح توجیهی تولیدچراغ جلوي ۲۰۶
۸۶صفحه
۳۰۰۰تومان