دانلودطرح توجیهی تولید پانل های گچی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پانل های گچی

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
۱-۱- منابع گچ
۱-۱-۱- گچ طبیعی
۲-۱-۱- گچ شیمیایی و انیدریت شیمیایی (مصنوعی )
۲-۱- بررسی عرضه و تقاضای محصول دربازارداخلی وخارجی
۱-۲-۱- گچ در ایران
۲-۲-۱- تولید و مصرف گچ در خارج از کشور
۳-۲-۱-تولید مصرف پالنهای گچی در داخل و خارج کشور
۳-۱-بررسی کانون های قطعات پیش ساخته گچی
۴-۱-براورد تقاضای محصول
۵-۱- بررسی روند قیمت پانل های گچی در داخل و خارج از کشور
۶-۱- براورد قیمت محصول در خارج از کشور
فصل دوم
بررسی فنی طرح
۱-۲- کاربرد و خواص انواع گچ
۱-۱-۲-انواع گچ صنعتی
۲-۱-۲- قطعات پیش ساخته گچی
۲-۲- اثر عوامل مختلف برروی خواص گچ
۱-۲-۲- اثر نوع تولید برروی خواص گچ
۲-۲-۲- شکل دانه تولید برروی خواص گچ
۳-۲-۲- پیر شدن (کهنگی )
۴-۲-۲- سرد کردن و عملیات پس از ان
۳-۲- تکنولوژی تولید سولفات کلسیم (گچ پخته)
۱-۳-۲-استخراج ،خرد کردن و یکنواخت کردن سنگ طبیعی
۲-۳-۲- هیدارته کردن صنعتی
۱-۲-۳-۲- تولید نیمه هیدرات بتا ارسنگ گچ طبیعی
۲-۲-۳-۲- تولید گچ بتا از گچ
۴-۲- تولید قطعات پیش ساخته گچی
۱-۵-۲- خشک کردن طبیعی
۲-۵-۲- خشک کردن صنعتی
۶-۲- مصرف مواد وانرژی
۷-۲- فرایند تولید انتخابی به همراه شرح ماشین الات و تجهیزات لازم
۱-۷-۲- تولید گچ بتا (گچ طبی)
۲-۷-۲-دستگاه سنجش حجم اب
۳-۷-۲- دستگاه توزین پودر گچ
فصل سوم
بررسی اقتصادی طرح
۱-۳-براورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
۱-۱-۳- زمین
۲-۱-۳- ساختمان و محوطه سازی
۳-۱-۳- تجهیزات و ماشین الات
۴-۱-۳- تاسیسات
۵-۱-۳- تجهیزات حمل و نقل
۶-۱-۳- لوازم اداری و اشپزخانه
۷-۱-۳- هزینه های قبل از بهره برداری
۸-۱-۳- سرمایه در گردش
۲-۳- تامین منابع مالی و سازمان دهی تشکیلات
۳-۳-هزینه های تولید
۱-۳-۳- مواد اولیه و مصرفی
۲-۳-۳-برق و سوخت
۳-۳-۳- حقوق و دستمزد
۴-۳-۳- نگهداری و تعمیرات
۵-۳-۳- استهلاک
۶-۳-۳- بیمه
۷-۳-۳- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
۸-۳-۳- هزینه های اداری و فروش ( تبلیغات )
۹-۳-۳- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۱۰-۳-۳- هزینه تسهیلات مادی
۱۱-۳-۳- قیمت تمام شده محصول
۴-۳- درامد وارزیابی طرح
۱-۴-۳- بررسی قیمت فروش محصولات تولیدی
۲-۴-۳- پیش بینی عملکرد سود و زیان
۳-۴-۳- گردش نقد ینگی و توجیه پذیری طرح
۵-۳- شاخص های اقتصادی
۱-۵-۳- نقطه سربه سر
۲-۵-۳- ارزش فعلی خالص
۳-۵-۳- نرخ بازده داخلی
۴-۵-۳- دوره بازگشت سرمایه
۵-۵-۳- صرفه جویی ارزی
۶-۵-۳- ارزش افزوده
فصل چهارم
نتیجه گیری کلی
۱-۴- خلاصه مشخصات طرح

طرح توجیهی تولید پانل های گچی

۵۸صفحه
۳۰۰۰تومان