طرح توجیهی تولید ظروف تفلون

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ظروف تفلون

فهرست:
فصل اول – شناخت پروژه و محصول :
۱-معرفی پروژه
۲-موارد استفاده و مصرف کنندگان عمده محصول
معرفی محصولات تولیدی
فصل دوم – شناخت و بررسی بازار :
۱-بررسی تولیدات داخلی گذشته بررسی واردات گذشته
۳-بررسی قیمت
۴-تحلیل وضعیت موجود مصرف
۵-پیش بینی مصرف آینده
پیش بینی عرضه وضعیت صادرات و پیش بینی سهم آن
فصل سوم – بررسیهای فنی :
۱-ظرفیت و برنامه تولید
۲-تکنولوژی
۳-مواد و ورودیها و چگونگی تامین آن ماشین آلات و تجهیزات انرژیها و تاسیسات زیربنایی
زمین و کارخانه و ابنیه
۷-سیستمهای دوران بهره برداری
فصل چهارم- مکان یابی محل اجرای طرح
فصل پنجم –بررسیهای مالی – اقتصادی :
۱- برآورد سرمایه گذاری ثابت
۲- برآورد هزینه های جاری و تحلیل اجزاء آن
۳- برآورد قیمت تمام شده
فصل ششم – اجرای پروژه :
۱- اطلاعات کلی سازمانی

طرح توجیهی تولید ظروف تفلون

۲۶صفحه
۳۰۰۰تومان