طرح توجيهي توليد نشاسته از سيب زميني

به نام خدا

طرح توجيهي توليد نشاسته از سيب زميني

موارد مصرف و كاربرد
نشاسته مي تواند باعث افزايش ويسكوزيته، تشكيل ژل و فيلم، افزايش جذب و نگهداري آب و ايجاد بافت در مواد
در آب نبات ها، آدامس ها  قوام دهنده، ابري كننده غذايي شود. در صنايع غذايي از نشاسته بعنوان عامل پيكر دهنده 0
و پركننده ها استفاده مي شود. موارد كاربرد آن در صنايع نانوايي، شيريني سازي، صنايع گوشت، انواع سس ها، دسرها و
سوپ ها مي باشد. نشاسته در تركيب پودرهاي نانوايي و مواد بهبود دهنده پخت جهت كاهش بياتي نان، در
در صنايع پخت پيش از قالب گيري ،pH فرمولاسيون بيسكويت، كيك و كراكر براي بهبود بافت، تردي فر آورده و كنترل
و براي جلوگيري از چسبيدن خمير به قالب نيز به كار مي رود. همچنين براي ايجاد قوام و پايداري در تهيه انواع دسرها،
سس ها و ماست ميوه اي از نشاسته استفاده مي شود. از نشاسته در صنايع كنسروسازي (در تهيه سوپ ها و خوراكهاي
آماده)، صنايع گوشت (در فرمولاسيون سوسيس و كالباس به عنوان ماده پركننده و نگهدارنده آب)، صنايع توليد غذاهاي
منجمد (مانند بستني به عنوان جايگزين چربي)، آدامس، قهوه، شير كندانسه (به عنوان ماده پركننده) نيز استفاده مي شود.
در توليد دكستروز، دكسترين، گلوكز مايع و ساير انواع شربت هاي گلوكز از نشاسته استفاده مي شود. بدين صورت كه
از هيدروليز نشاسته تحت شرايط معين، دكسترين و گلوكز مايع تهيه مي گردد كه هر كدام به نوبه خود كاربردهايي
دارند.
خواص كاربردي نشاسته و مشتقات آن محدود به صنايع غذايي نمي شود و در صنايع ديگر نظير صنايع شيميايي،
داروسازي و توليد لوازم بهداشتي، حفاري چاه نفت، توليد پارچه، كاغذ، چسب و رنگ سازي نيز كاربردهاي ارزشمندي
دارد. نشاسته طبيعي سيب زميني جسمي چسبنده و كش دار است. از نشاسته با آب گرم چسبي مي سازند كه داراي
قدرت چسبندگي بالا است و در صحافي كتاب و در كاغذ ديواري، آهار زند به لباس و تكميل پارچه به كار برده مي
شود. نشاسته را براي غلظت دادن مركب چاپ هم به كار مي برند. در كندن چاه هاي بسيار ژرف (عميق) براي آماده
كردن آبي كه روي مته چاه كني مي ريزند؛ از نشاسته بهره گيري مي كنند.
از نشاسته سيب زميني بيشتر در صنايع كاغذ سازي ( 60 %) و سپس نساجي ( 30 %) استفاده مي شود و فقط 10 % آن در
صنايع غذايي كاربرد دارد. همچنين ضايعات مجموعه فرآيند نشاسته سيب زميني كه عمدتاً حاوي مواد فيبري و سلولزي پوست سيب زميني مي باشد؛ پس از پرس كردن و كاهش درصد رطوبت آن، براي خوراك دام مي تواند مورد استفاده
قرار گيرد.

نام طرح:نشاسته از سيب زميني
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي):4000تن در سال
موارد كاربرد:نشاسته سيب زميني يك محصول واسطه اي و ماده اوليه در صنايع
كاغذ سازي، نساجي، غذائي، چسب سازي، ريخته گري، حفر چاه
هاي عميق و … مي باشد
مواد اوليه مصرفي عمده:سيب زميني
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم):1120000 تن
اشتغال زايي:37 نفر
زمين مورد نياز:2000 مترمربع
36صفحه

3000تومان