دانلودطرح توجیهی تولیدلوازم یکبارمصرف پزشکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدلوازم یکبارمصرف پزشکی

هر ساله میلیون ها نفر در کشور برای معاینه و یا ترمیم دندانهای خود به مطب هاا و کلینیاک هاای دندانپزشاکی
مراجعه می کنند. مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی مستعد بروز عفونت ها و بیماری های مختلف هستند. که هم
بیماران و هم دندانپزشکان و دستیاران در معرض این عفونت ها و بیماری ها قرار دارند. این عفونتها و بیماری ها بر
اثر عواملی مختلفی است.
یکی از مهمترین عوامل در بروز و انتقال عفونت ها و بیماری ها، ابزار و وسایل مورد استفاده در دندانپزشکی است.
در اکثر مطب ها و کلینیک ها از ابزار و وسایل دائمی که از جنس استیل هستند، استفاده می شود، کاه ایان ابازار
بایستی به طور دائم و برای هر بیمار کاملا استریل شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد. اما همیشه این نگرانای
وجود دارد که آیا این وسایل کاملا استریل هستند یا نه.
در این میان استفاده از وسایل یکبار مصرف دندانپزشکی )ست های یکبار مصرف( در کلینیک ها و مطلاب هاا کاه
خود استریل هستند، احتمال بروز و انتقال بیماری ها و عفونت ها را بسیار کاهش می دهد.
این ست ها برای ترمیم دندانها، عصب کشی یا درمان ریشه دندانها، دندان پزشکی اطفاال ، درمانهاای پروتازی و
ارتودنسی و معاینه بیماران بصورت یکبار مصرف قابل استفاده است.

هر ست شامل اقلام ذیل می باشد : ۱- قلم کارور دو سر ۲- قلام کندانساور دو سار ۳- قلام یاک سار دایکاال
– اپلیکاتور و یک سر کندانسور ۴- قلم یک سر برنی شر معمولی و یک سر برنی شار تخام مرغای ۵- اساپاتولا ۶
اسپاتول هم زن وپانسمان ۷ – پنس ۸- سوند دو سر ۹- آینه

خلاصه طرح:
نام محصول

لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی
ظرفیت پیشنهادی طرح:
۳۱۱ هزار سری
موارد کاربرد:
معاینه وترمیم دندان
مواد اولیه مصرفی عمده:
فولاد ضد زنگ و پلاستیک
پلی اتیلن
) کمبود محصول )سال ۱۳۹۴ :
۷۸۱ هزار سری
اشتغال زایی )نفر(۴۴ نفر
زمین موردنیاز )متر مربع(۴۵۱۱

طرح توجیهی تولیدلوازم یکبارمصرف پزشکی

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان